Kompassrosen från 1500-talet och några av övriga
inskriptioner vid den gamla lotsutkiken

 

 

 

Start   Bilder   Litteratur