Vinga fyr i soluppgång
 
Start   Bilder   Litteratur
 
Vinga - Porten till Göteborg och Västkusten
 

Vinga fyrplats ligger ca 10 sjömil*  väster om Göteborg. Sommartid går det regelbundna turer ut till Vinga från centrala Göteborg.  Turen tar knappt 1 timme och 15min. *( 1 sjömil = 1853 m)

 


Evert Taube
Vinga fyr är en av Sveriges mest kända fyrplatser mycket tack vare att det är där som Sveriges nationalskald Evert Taube växte upp.

Hans far var Carl Gunnar Taube (1853-1945) som var sjökapten men också fyrmästare på Vinga 1889 - 1905. Modern var Julia Sofia Jacobsdotter född i Strömstad 1862 (-1947).

Evert Taube, som blev 85 år gammal, föddes 12 mars 1890 i Keillerska huset i Göteborg. Efter några dagar återvände hans mor med det nyfödda barnet till Vinga.

Evert - som var det fjärde syskonet av tretton - tillbringade sina första 14 år på Vinga. 1906 flyttade familjen Taube in till Göteborg där fadern arbetade som överlots.

Brodern Gösta Taube (1903-1997) var sjökapten, lots och debuterade som sångare 1986.

 

På bilden sjunger Gösta några av Evert Taubes visor på Vinga. Bilden är tagen 1991.

 

 

   
 

Vinga historik
Redan för nära 4000 år sedan så bedrev människor jakt och fiske vid Vinga. En skafthålsyxa från denna tid som hittats i ett morängruslager vittnar om detta.

Den första fasta bebyggelsen på Vinga kom inte till förrän på 1600-talet då ett sjömärke - båk - restes 1606, 15 år innan Gustav II Adolf grundade Göteborg. Båken gjordes i trä för att enkelt kunna rivas i händelse av krig och därmed försvåra navigeringen för fiender.

Den första stugan som byggdes - år 1646 - var Båkvaktaren Torkel Smeds. I mitten på 1600-talet så började också Brännölotsarna att använda Vinga som lotspassningsställe.

Båken som finns på Vinga idag byggdes 1851 som ersättning för en båk byggd 1720 som brunnit ned p.g.a. blixtnedslag.

Dagens båk är faluröd och formen är som en fyrsidig pyramid med måtten ca. 11 x 11 meter som bas och med en höjd på 24 meter.

1839 togs det första beslutet att bygga Vinga fyrtorn. Hösten 1841 var fyrtornet färdigt.

1854 byggdes ytterligare ett fyrtorn för att undvika förväxling med andra fyrar då 1841 års fyr hade ett fast vitt sken.

1854 års fyr visade ett fast vitt sken med blänk var tredje minut. Dubbelfyren användes fram till 1890 då det nuvarande fyrtornet togs i bruk. 1949 elektrifierades fyren som tidigare bl.a. hade haft en fotogenlampa som ljusalstrare.

Höjden på fyrtornet är 29m och har en lyshöjd på 46m.ö.h.;  Positionen Lat. N 57 38, Long. O 11 36.

1931 bildas Vinga lotsplats genom att Vrångö och Brännös lotsplatser slås samman.  

1974 automatiseras Vinga fyr.

1997 stängdes lotsutkiken av Sjöfartsverket

Vinga fyrplats

Stor karta

Winga Vänner
Föreningen Winga vänner som bildades 1984 har som målsättning att bevara miljö, Vinga fyr och övriga byggnader på Vinga. Föreningen håller också platsen tillgänglig för allmänheten och det är möjligt tack vare ideellt arbete, insamlingar och bidrag.

Deras verksamhet gör det möjligt att se den vackra utsikten från Vinga fyrtorn, besöka båken och Taube museet i fyrmästarbostaden. Man kan också handla i kiosken vid gästhamnen eller ta ett bad i Gattulvsviken.

 

Källor: Litteraturlista om Vinga fyr och andra fyrar.

 
Bildspel och ljud från Vinga finns på bildsidan. Vill du ha ytterligare info om Winga vänner, Vinga fyr och andra fyrar se litteraturlistan eller länksidan.
Start   Bilder   Litteratur