Gösta Taube vid fyren och i Taubemuseet,
Fyrmästarbostaden 1991
 

 

Start   Bilder   Litteratur